Ann an seilbh an Lagh ann an Sìonatha e ga leasachadh ann am mòran sgìrean eadar-dhealaichte, air sgàth adj ath-leasachadh, tasgaidh, eaconamach agus creideamh

A ‘tòiseachadh a’ chompanaidh ann an Sìona a bhith duilich on tha e a gabhail a-steach mar tha dòighean-obrach